Výber meniča napätia

Váš výber meniča napätia závisí najmä od toho, na čo ho chcete použiť. V prvom rade si zosumarizujte aké zariadenia naň plánujete pripájať. Pre citlivé prístroje si zaobstarajte sínusový menič https://www.menicnapatia.sk/sinusove-menice-14 , bežné spotrebiče si na svoj chod vystačia aj s výstupom v podobe modifikovaného sínusu. Modifikovaný sínus má menej hladký priebeh. Čistý sínus menej zaťažuje spotrebiče, avšak tieto meniče sú drahšie. Každý typ meniča sa vyrába vo verziách s rôznymi vstupmi a výstupnými výkonmi, ale aj rôznymi ochrannými a prídavnými funkciami.

Príkon spotrebiča nedefinuje výkon meniča napätia

Výstupný výkon každého meniča je charakterizovaný dvoma hodnotami: trvalý výkon a špičkový výkon. Kvôli ochrane spotrebičov, ale aj predĺženiu životnosti samotného meniča, počítajte s istou rezervou vzhľadom k príkonu spotrebiča. Čím je spotrebič náročnejší na dodávanie energie, tým väčšiu hodnotu špičkového výkonu si vyžaduje. Tento interval sa môže vyšplhať až na 20-násobok hodnoty trvalého príkonu. Pre elektroniku potrebujete špičkový výkon s hodnotou 2-násobku trvalého príkonu, vysávače, vŕtačky a fény si vyžadujú 3-násobnú rezervu, ťažké zariadenia, napr. obehové čerpadlo alebo píla dosahujú v špičke 8-násobný príkon, kompresorové chladničky a mraziaky dokonca až 20-násobok.