Rekondičné wellness pobyty

http://www.druzbahotel.sk/cz/konference/konferencni-mistnost-b

Odpočinutí zamestnanci sú kľúčom úspešnej inštitúcie. Plní energie podávajú pracovné výkony bez stresu z preťaženia. Objednajte preto skupinový, rekondičný wellness pobyt pre Vašich podriadených. Poskytnite im naše kvalitné služby. Predplaťte im masáže, sauny, http://www.nejlevnejsisport.cz/sauny/ voľný vstup do plavárne… Pomôžte kolegom skvalitniť ich profesný aj súkromný život. Podajte im elixír energie sprostredkovaný odborníkmi v relaxačnej zóne nášho hotela.

Prevenciou k výkonnosti

Rekondičný pobyt administratívnych pracovníkov Vašej inštitúcie naplánujeme s podrobným časovým harmonogramom realizácie predplatených procedúr. Kladieme dôraz už na predbežné individuálne požiadavky klientov. Pre regeneráciu tela i duše Vašich zamestnancov sú aj Vám k dispozícii naše služby.